Web Content Viewer (JSR 286)

Display menu
Loading...
Súvisiace položky
Nenašli sa žiadne súvisiace položky

Web Content Viewer (JSR 286)

Display menu
Loading...

Web Content Viewer (JSR 286)

Display menu
Loading...

Kontakty

Prezident

prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.
tel.: 055/602 2121
e-mail: stanislav.kmet@tuke.sk

Viceprezident

Dr. h. c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc.
tel.: 055/602 2001
e-mail: anton.cizmar@tuke.sk
 

Riaditeľ

doc. Ing. František Jakab, PhD.
tel.: 055/602 2039
e-mail: frantisek.jakab@tuke.sk

Konzultant:

doc. RNDr. Anton Lavrin, CSc.
tel.: 055/602 2255
e-mail: anton.lavrin@tuke.sk

 

Útvar hospodársko-správnej podpory a služieb

HSP

Ing. Mária Lőrinc
tel.: 055/602 2037
e-mail: maria.lorinc@tuke.sk

Útvar podpory a služieb pre spoluprácu s praxou, pre aplikovaný výskum, inovácie a transfer poznatkov a technológií

PAVITT

PhDr. Branislav Bonk
tel.: 055/602 2128
e-mail: branislav.bonk@tuke.sk

Útvar podpory a služieb pre ochranu duševného vlastníctva

PODUV

JUDr. Peter Čižmár
tel.: 055/602 2250
e-mail: peter.cizmar@tuke.sk

Útvar podpory a služieb pre rozvoj ľudských zdrojov a metodík v inováciách a transfere technológií

RLZAMS

Ing. Michal Tomaško
tel.: 055/602 2181
e-mail: michal.tomasko@tuke.sk

Útvar marketingovej podpory služieb

MPS


tel.: 
e-mail: 

Správa portálu

SP

Ing. Dávid Cymbalák, PhD.
tel.: 055/602 2115
e-mail: david.cymbalak@cnl.sk

Ing. Ondrej Kainz, PhD.
tel.: 055/602 7017
e-mail: ondrej.kainz@cnl.sk

 

Web Content Viewer (JSR 286)

Display menu
Loading...

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ