Prehliadač webového obsahu (JSR 286)

Zobraziť ponuku
Načítavanie...

Prehliadač webového obsahu (JSR 286)

Zobraziť ponuku
Načítavanie...
Varovanie

Varovanie

No item to render found for: ‭UCITT/ucitt/udalosti‭

 

Prehliadač webového obsahu (JSR 286)

Zobraziť ponuku
Načítavanie...

Publikácie

  1. ALEXANDROVÁ, G., MIŠKOVIČOVÁ A.: Spoločný projekt viacerých fakúlt úspešne pokračuje. 2011. In: Haló TU. Vol. 19, no. 3 (2010/2011), p. 12-13.
  2. BILÁ A.: Inovačná spolupráca Technickej univerzity v Košiciach s hospodárskou a spoločenskou praxou. 2010. In: National and regional economics VIII: 13. - 15.10.2010: Herľany, Slovak Republic, p. 55-60. ISBN 978-80-553-0517-2.
  3. ČIŽMÁR A., SINAY J.: UCITT - prispeje k rozvoju regiónu a SR?. 2009. In: Transfer. Vol. 1, no. 4 (2009), p. 14. ISSN 1337-9747.
  4. DOLNÁ Z.: Súčasný stav riešenia projektu UCITT. 2011. In: Haló TU. Vol. 19, no.3 (2010/2011), p. 13.
  5. LAVRIN A. et al.: Prvé kroky Univerzitného centra inovácií, transferu technológií a ochrany duševného vlastníctva na TUKE. 2013. In: Zborník abstraktov z podujatia Konferencia NITT SK 2013: 8.10.2013: CVTI SR, Bratislava, p. 44-45, Bratislava: CVTI SR: 2013. ISBN 978-80-89354-18-4.
  6. LAVRIN A. et al.: Prvé výsledky pracoviska UCITT v oblasti ochrany duševného vlastníctva na TUKE. 2013. In: Zborník abstraktov z podujatia Konferencia NITT SK 2013: 8.10.2013: CVTI SR, Bratislava, p. 46-47, Bratislava: CVTI SR: 2013. ISBN 978-80-89354-18-4.
  7. VALENTOVÁ K. et al.: Inštitucionálny model transferu technológií pre spoluprácu medzi priemyslom a univerzitou. 2010. In: Proceedings of the Conference „InLook Days 2010“: 11. - 13.11.2010: Castle Hotel Hédervár, Hungary, p. 1-9, Košice: INTER M & K, spol. s r.o.: 2010. ISBN 978-80-970118-1-9.
  8. VALENTOVÁ K.: Univerzitné centrum inovácií, transferu technológií a ochrany duševného vlastníctva. 2010. In: Haló TU. Vol. 18, no. 3 (2009/10), p. 12.
  9. VALENTOVÁ K.: Univerzitné centrum inovácií, transferu technológií a ochrany duševného vlastníctva. 2010. In: Haló TU. Vol. 18, no. 4 (2009/10), p. 9.

Prehliadač webového obsahu (JSR 286)

Zobraziť ponuku
Načítavanie...

Prehliadač webového obsahu (JSR 286)

Zobraziť ponuku
Načítavanie...

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ