Web Content Viewer (JSR 286)

Display menu
Loading...

Web Content Viewer (JSR 286)

Display menu
Loading...

Web Content Viewer (JSR 286)

Display menu
Loading...

Útvar hospodársko-správnej podpory a služieb

HSP

Útvar hospodársko-správnej podpory a služieb UCITT je výkonným útvarom, ktorý zabezpečuje administratívnu agendu prezidenta UCITT, riaditeľa UCITT, hospodársky, administratívny a správny chod UCITT v spolupráci s príslušnými odbornými útvarmi Rektorátu TUKE.

Web Content Viewer (JSR 286)

Display menu
Loading...

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ