Web Content Viewer (JSR 286)

Display menu
Loading...

Web Content Viewer (JSR 286)

Display menu
Loading...

Web Content Viewer (JSR 286)

Display menu
Loading...

O centre

Univerzitné centrum inovácií, transferu technológií a ochrany duševného vlastníctva

V roku 2012 po ukončení rovnomenného projektu vznikol na Technickej univerzite v Košiciach nový útvar s názvom Univerzitné centrum inovácií, transferu technológií a ochrany duševného vlastníctva (UCITT). Cieľové oblasti pôsobenia tohto nového pracoviska vystihuje jeho samotný názov. Medzi základné úlohy a poskytované služby patrí podpora spolupráce s praxou, a to v oblasti aplikovaného výskumu, inovácií a transferu technológií z akademickej do priemyselnej sféry, podpora pre vedecké, výskumné a inovačné projekty, podpora ochrany duševného vlastníctva (ODV) pre výstupy vedecko-výskumnej činnosti TUKE, podpora rozvoja ľudských zdrojov a metodík služieb pre uvedené oblasti, marketingová podpora pre dosiahnuté výsledky v oblasti inovácií, transferu technológií a pomocou portálového informačného systému. Poslaním pracoviska UCITT je vytvoriť relevantné virtuálne prostredie pre trvalú podporu rozvoja VVI spolupráce výskumného sektora s praxou na zabezpečenie efektívneho prenosu poznatkov, produktov a technológií do spoločenskej a hospodárskej praxe. Prostredníctvom svojich domácich a medzinárodných vzťahov a s podporou otvorenej architektúry vlastnej informačnej platformy UCITT zabezpečuje relevantné a účinné šírenie svojich služieb a vhodných produktov v domácom aj v zahraničnom výskumnom, spoločenskom a podnikateľskom priestore. V súčasnosti je najvýraznejšou príprava patentovej činnosti v oblasti ODV podporená aktualizáciou vnútornej legislatívy TUKE.

Web Content Viewer (JSR 286)

Display menu
Loading...

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ