Prehliadač webového obsahu (JSR 286)

Zobraziť ponuku
Načítavanie...
Varovanie

Varovanie

No item to render found for: ‭UCITT/ucitt/udalosti‭

 

Prehliadač webového obsahu (JSR 286)

Zobraziť ponuku
Načítavanie...

Prehliadač webového obsahu (JSR 286)

Zobraziť ponuku
Načítavanie...

Prehliadač webového obsahu (JSR 286)

Zobraziť ponuku
Načítavanie...

Prehliadač webového obsahu (JSR 286)

Zobraziť ponuku
Načítavanie...

Štrukturálne fondy 2014

Súhrnný prehľad projektov štrukturálnych fondov za rok 2014

  Technická univerzita v Košiciach
Celkové výdavky projektov ŠF v EUR spolu Výška NFP projektov ŠF v EUR spolu Spolufinancovanie projektov ŠF v EUR spolu
196 490 831,44 € 112 723 268,25 € 6 056 365,09 €
Rektorát TUKE
81 551 235,70 € 72 349 385,74 € 3 985 901,12 €
42% 64% 66%
Fakulty TUKE
114 939 595,74 € 40 373 882,51 € 2 070 463,97 €
58% 36% 34%
FEI 11 012 267,65 € 10 461 654,26 € 550 613,32 €
5,6% 9,3% 9,1%
FBERG 14 951 704,61 € 11 674 640,63 € 612 963,57 €
7,6% 10,4% 10,1%
SjF 40 347 510,72 € 7 925 353,21 € 405 622,91 €
20,5% 7,0% 6,7%
SvF 5 186 651,52 € 4 927 318,95 € 259 332,57 €
2,6% 4,4% 4,3%
FVT 2 344 710,10 € 2 227 474,59 € 118 409,18 €
1,2% 2% 2%
LetF 10 541 657,85 € 1 934 327,98 € 101 022,43 €
5,4% 1,7% 1,7%
HF 30 555 093,29 € 1 223 112,90 € 22 500,00 €
15,6% 1,1% 0,4%
FU 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0% 0% 0%
EkF 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0% 0% 0%

Prehľad jednotlivých projektov zobrazíte kliknutím <tu>.

Prehliadač webového obsahu (JSR 286)

Zobraziť ponuku
Načítavanie...

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ