UCITT - Aktuality 2018-03-19T08:50:01+01:00 Ondrej Kainz http://ucitt.tuke.sk/wps/portal/ucitt/home/sk/titulna-stranka/aktuality IBM Web Content Management <![CDATA[Prezentácia Startupcentra TUKE - Dni kariéry 2018]]> http://ucitt.tuke.sk/wps/portal/ucitt/home/sk/titulna-stranka/aktuality/prezentacia-startupcentra-tuke-dni-kariery-2018 2018-03-09T13:18:35+01:00 2018-03-19T08:50:01+01:00 V stredu 7. marca 2018 sa v priestoroch Univerzitnej knižnice TUKE konal 13. ročník veľtrhu pracovných príležitostí – Deň kariéry.

Podujatie bolo určené pre študentov, ktorí sa chceli oboznámiť s možnosťami profesionálneho uplatnenia sa v praxi.

V jednom zo stánkov vítal účastníkov podujatia s úsmevom aj tím Startupcentra TUKE. Keďže sme túto udalosť brali ako jedinečnú príležitosť objaviť medzi účastníkmi nových inovátorov, vyzbrojení cukríkmi, letákmi a spomínaným úsmevom, sme sa vrhli do objavovania.

V prezentačnom stánku sme záujemcov informovali o súťaži „Máš nápad“? Prezentuj svoj startup! ako aj o aktivitách startupcentra v UVP technicomu.

Lákadlom sa stala aj súťaž „Poskladaj si vlastné lietadlo“, ktorej sa zúčastnilo 67 účastníkov. Aj keď sme mohli odovzdať len 3 ceny, rozhodli sme sa, že všetkých pozveme na workshop „Ako si urobiť skvelé CV a naplánovať skvelý kariérny štart“ pod vedením coacha Mareka Blizca so skúsenosťami v Google teame.

Ak sa vám tohto podujatia nepodarilo zúčastniť, aspoň tú trošku skvelej atmosféry môžete zachytiť na priložených fotografiách.

Team Startupcentrum

]]>
UCITT - Aktuality
<![CDATA[Vytvorenie kurikula pre študijný program „Inteligentné energetické systémy“ na univerzitách v Rusku a vo Vietname]]> http://ucitt.tuke.sk/wps/portal/ucitt/home/sk/titulna-stranka/aktuality/vytvorenie-kurikula-pre-sp-inteligentne-energeticke-systemy 2018-02-09T17:48:30+01:00 2018-02-09T17:48:33+01:00 Projekt bude dosahovať nasledovné výsledky: na univerzitách RU a VN sa zrealizujú modernizované študijné programy, budú vypracované odborne zamerané výučbové a učebné materiály, vrátane príručky o zapojení priemyslu, do troch jazykov (EN, RU a VN) a prezentované na webovej stránke projektu – miesto pre bezplatné využitie; budú vyškolení vysokoškolskí učitelia a zástupcovia na partnerských univerzitách....

5 zúčastnených krajín: Lotyšsko, Ruská federácia, Vietnam, Slovensko, Francúzsko
Začiatok: 15-10-2017 – Koniec: 14-10-2020
Číslo projektu: 586087-EPP-1-2017-1-LV-EPPKA2-CBHE-JP
Grant EÚ: 856328 EUR
Program: Erasmus +
Kľúčová špecifikácia: Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov
Typ špecifikácie: Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní

Opis projektu
Súčasnou prioritou svetového energetického priemyslu je navrhovanie inteligentných energetických systémov (IES), ktoré prispievajú k zavedeniu interdisciplinárneho prístupu, ktorý integruje výsledky energetických technológií a IT. Spolu s vývojom technológií vyžaduje energetický sektor špecialistov, ktorí sú schopní čeliť výzvam a sú schopní vytvoriť a rozvíjať inovatívne riešenia za rôznych podmienok. S cieľom uspokojiť potreby ruského a vietnamského energetického sektora inžinierov nového formátu realizuje projekt ESSENCE „Vytvorenie učebných osnov študijného programu, Inteligentné energetické systémy, na ruských a vietnamských univerzitách“ konzorcium zložené z 3 univerzít z EÚ, 5 z RU a 2 z VN zamerané na modernizáciu existujúcich magisterských študijných programov v oblasti elektrotechniky s cieľom splniť požiadavky a očakávania hlavných zainteresovaných strán programu v súlade s bolonskými požiadavkami a európskym kvalifikačným rámcom a v úzkej spolupráci s priemyslom. Projekt bude dosahovať nasledovné výsledky: na univerzitách RU a VN sa zrealizujú modernizované študijné programy, budú vypracované odborne zamerané výučbové a učebné materiály, vrátane príručky o zapojení priemyslu, do troch jazykov (EN, RU a VN) a prezentované na webovej stránke projektu – miesto pre bezplatné využitie; budú vyškolení vysokoškolskí učitelia a zástupcovia na partnerských univerzitách; budú vyškolení pre vzdelávanie pokročilými metódami výučby; partnerskí vysokoškolskí učitelia si rozšíria svoje zručnosti a vedomosti v oblasti rozvoja učebných osnov a oblasti predmetu; nadviažu sa kontakty s priemyselnými podnikmi v RU a VN, aby sa zapojili do vzdelávacieho procesu a zlepšili tak umiestňovanie absolventov programov uvedených študijných programov; budú podpísané dohody o akademickej mobilite medzi spoločnosťami. Projekt prinesie prospech viacerým cieľovým skupinám na rôznych úrovniach počas životného cyklu projektu a po jeho skončení sa dosiahne: vyššia perspektíva študentov, zamestnancov zúčastnených univerzít a vyššia vzdelanostná spoločnosť pre krajinu a priemysel.

Informácie k projektu:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/254cfd13-c80b-46e0-88db-dd8a4eaf5e1d

]]>
UCITT - Aktuality
<![CDATA[Týždeň makroregionálnych inovácií]]> http://ucitt.tuke.sk/wps/portal/ucitt/home/sk/titulna-stranka/aktuality/tyzden-makroregionalnych-inovacii 2017-11-11T23:53:17+01:00 2017-11-11T23:55:10+01:00 Zašlite prihlášku do 20. novembra! Kde? Ispra, Taliansko.

Európska komisia organizuje od 24. do 26. januára 2018 podujatie "Makroregionálny týždeň inovácií” (z angl. Macro-Regional Innovation Week). Týždeň makroregionálnych inovácií ja zameraný na vedomosti a technológie z oblasti podpory politík a spolupráce so Spoločným výskumným centrom (z angl. Joint Research Centre, JRC).

Viac informácií nájdete na stránke JRC.

]]>
UCITT - Aktuality
<![CDATA[Víťazi 6. kola súťaže inovatívnych nápadov]]> http://ucitt.tuke.sk/wps/portal/ucitt/home/sk/titulna-stranka/aktuality/vitazi-6-kola-sutaze-inovativnych-napadov 2017-11-07T23:58:36+01:00 2017-11-08T00:07:44+01:00 (Košice, 7. november 2017) Technická univerzita v Košiciach (TUKE) v spolupráci s hlavným partnerom súťaže, agentúrou Slovak Business Agency (SBA), organizovala 7. novembra 2017 finále 6. kola súťaže inovatívnych nápadov.

Dňa 7. novembra sa v priestoroch novootvoreného Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM (UPV TECHNICOM) v Košiciach konalo finále 6. kola súťaže „Máš nápad? Prezentuj svoj startup!“. Súťažiace startupy mali možnosť získať vstupenku do Startup centra TUKE, súčasťou ktorej je 6 mesačný akceleračný program na podporu rozvoja inovatívnych myšlienok.

Do finále súťaže postúpilo 12 inovatívnych projektov z 25 prihlásených. Porota z nich do pred-inkubačného pobytu v Startup centre TUKE vybrala 9 – Runout, projekt Polymer ako kaliace médium, Finančné vzdelávanie pre mladých, Mineworld, Let´s Pay, Innovative Construction, Leaf. – Lab for evaluating & Analyzing features, Online Ambulancia a Adaptér PRO-OPT one. Jednému z finálových projektov – Jellybo  porota doporučila vzhľadom na rozvinutosť projektu postup priamo do Inkubátora TUKE.

O postupujúcich startupoch rozhodla odborná komisia pod vedením predsedu komisie, prorektora pre inováce a transfer technológií TUKE, prof. Ing. A. Čižmára, CSc. Členmi komisie boli zástupcovia investorov, súkromnej a verejnej sféry – Slavomír Hruška (Investeers, a.s.), Miroslava Micová (Slovak Business Agency), Jozef Vojtko (FPT Slovakia), Miroslav Kubiš (CVTI), Michal Hladký (Creative Industry Košice) a zástupcovia TUKE – František Jakab, Anton Lavrin, Marcel Behún, Martin Chovanec a Marek Blizco.

Súťaž „Máš nápad? Prezentuj svoj startup!“ vyhlasuje dvakrát ročne rektor Technickej univerzity prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. Organizátorom je Univerzitné centrum inovácií, transferu technológií a ochrany duševného vlastníctva (UCITT). Hlavnými partnermi súťaže sú Slovak Business Agency (SBA) a Saab AB.

 

Galéria je dostupná na stránkach Startupcentra.

]]>
UCITT - Aktuality
<![CDATA[Rozbehnite inovatívny biznis vo veľkom]]> http://ucitt.tuke.sk/wps/portal/ucitt/home/sk/titulna-stranka/aktuality/rozbehnite-inovativny-biznis-vo-velkom 2017-10-24T17:01:07+01:00 2017-10-24T17:01:43+01:00 Pozývame vás na seminár, ktorý predstaví aktuálnu podporu slovenských inovatívnych firiem a nové pravidlá pre SME Instrument, platné od januára 2018.

MIESTO A DÁTUM KONANIA:

PROGRAM PODUJATIA:

BLOK 1: PODPORA ROZVOJA INOVATÍVNYCH FIRIEM (9:00-10:30)

V súčasnosti je k dispozícii snáď najväčší balík bezplatných podporných služieb, ktoré sú určené pre rozvoj slovenských inovatívnych MSP. Predstavíme vám tie najvýznamnejšie, ktoré môžu pomôcť pri raste vašej firmy na medzinárodných trhoch. Nestrácajte čas hľadaním na webe a získajte všetky podstatné informácie na jednom mieste. V krátkom bloku sa predstavia zaujímavé iniciatívy.

 • Prehlaď podpory EÚ pre inovatívne firmy s internacionalizačnými ambíciami.
 • Najväčšia sieť na svete na podporu podnikania, Enterprise Europe Network, predstaví databázu s vyše 10 tisíc profilmi, kde môžete nájsť partnera alebo spropagovať svoj produkt či služby na zahraničných trhoch vyše 60 krajín, iniciatívu EÚ pre podporu startupov a scaleupov a ukáže, ako lepšie riadiť inovácie pre úspech na medzinárodných trhoch.
 • Aké sú podporné schémy pre začínajúce a existujúce MSP (individuálne poradenstvo, inkubačný program, stážové pobyty, podpora internacionalizácie a exportu či ako získať experta na vypracovanie Vášho projektového zámeru – NP Národné podnikateľské centrum – BA kraj, NP podpora internacionalizácie MSP) predstavia experti zo Slovak Business Agency.
 • Ochrániť a následne využiť duševné vlastníctvo je pri inovačnom podnikaní kľúčové. Ako na to Vám poradia z experti z Centra vedecko-technických informácií SR.
 • Tenderio ukáže, ako aj malá firma môže profitovať z verejných tendrov, ktoré fungujú najmä v zahraničí (len na podujatí v Bratislave).

 

BLOK 2: NOVÝ SME INSTRUMENT OD ROKU 2018 (11:00-12:30)

SME Instrument je najpopulárnejšia iniciatíva európskeho programu Horizont 2020, ktorá financuje jednotlivé vysoko inovatívne MSP pri dokončení vývoja produktu a jeho uvedení na trh. Od začiatku roku 2018 platia pre SME Instrument nové pravidlá. Vysvetlíme vám, čo sa zmenilo a odovzdáme viaceré odporúčania pre prípravu dobrých návrhov projektov.

 • Úvod do SME Instrument – Ako získať financovanie pre dokončenie vývoja produktov a ich uvedenie na svetové trhy.
 • Doterajšie výsledky SME Instrument. Za prvé tri roky získalo financovanie 2500 európskych firiem, z toho 9 slovenských. Pozrieme sa na profil očakávaného projektu a úspešnej firmy.
 • Novinky po roku 2018 – témy, nový spôsob hodnotenia a výberu projektov, nové formuláre pre návrhy projektov, termíny uzávierok pre rok 2018-2020.
 • Čo získajú úspešné firmy okrem financovania? Európska komisia spúšťa rozsiahle služby na podporu rastu podnikania.
 • Odporúčania pre úspešný návrh v novom SME Instrument – na čo sa zamerať a ako prezentovať projektovú myšlienku, aby ste uspeli v tvrdej konkurencii.
 • Podpora pre firmy, ktoré uspeli v SME Instrument a firmy, ktoré získali Seal of Excellence (dobre hodnotené projekty, ktoré sa vzhľadom na vysokú konkurenciu nefinancovali) z EÚ/SR.

 

INDIVIDUÁLNE KONZULTÁCIE S EXPERTMI:

V prípade záujmu o osobnú konzultáciu s expertmi, môžete využiť poobedňajší blok, v ktorom prítomní odborníci rozdiskutujú váš problém a vysvetlia, ako je možne využiť prezentované služby. V prípade záujmu si, prosíme, vyberte pri registrácii tému, o ktorú by ste mali záujem.

 • Internacionalizácia a podporné služby pre MSP (SBA)
 • SME Instrument/Horizont 2020 (H2020 NCP)
 • Práva duševného vlastníctva (CVTI SR)
 • Riadenie inovácií a podpora scale-upov (BIC/EEN)

REGISTRÁCIA:

Účasť na podujatí je bezplatná. Prosíme, zaregistrujte sa čo najskôr. Po naplnení kapacity miestnosti už nebudeme môcť akceptovať ďalšie registrácie. Prípadné uzavretie registrácie bude oznámené na stránke innonews.blog aj v registračnom formulári.

Pokiaľ je registrácia otvorená (prístupná online), vaša prihláška bude po jej korektnom odoslaní akceptovaná.

Bezplatná online registrácia na podujatie.

KONTAKT:

 • Ivan Filus, BIC Bratislava, T: 02/323 327 13, E: filus@bic.sk
 • Barbora Kubíková, CVTI SR, T: 02/69253 164; E: barbora.kubikova@cvtisr.sk

ORGANIZÁTORI:

Podujatie organizujú:

Košické podujatie spoluorganizuje:

Akcia je podporená iniciatívami:

Na podujatí spolupracujú projekty:

 

Zdroj: https://innonews.blog/inovacie-novy-sme-instrument/

]]>
UCITT - Aktuality
<![CDATA[Európa hľadá inovátorku pre rok 2018]]> http://ucitt.tuke.sk/wps/portal/ucitt/home/sk/titulna-stranka/aktuality/inovatorka-pre-rok-2018 2017-09-14T11:54:47+01:00 2017-09-14T11:54:47+01:00 Európska komisia ocení najlepšie podnikateľky, ktoré úspešne zaviedli na trh inováciu s podporou verených alebo súkromných finančných zdrojov. Víťazkám budú udelené 4 ceny od 20 do 100 tisíc eur. Prihlášky je možné podať do 15. 11. 2017.

Dňa 5. septembra 2017 Európska komisia spustila už piatu edíciu Ceny pre ženy inovátorky (EU Prize for Women Innovators), ktoré sa udeľujú inovátorkám a podnikateľkám, ktoré úspešne priniesli svoje inovácie na trh.

Prvá cena je 100 000 EUR. Druhá a tretia cena sú vo výške 50 000 EUR a 30 000 EUR. Osobitne bude udelená aj cena pre mladé ženy – Cena pre rastúcu inovátorku (Rising Innovator Award), ktorá získa podporu vo výške 20.000 EUR.

Viac informácií a prihláška: EU Prize for Women Innovators.

]]>
UCITT - Aktuality
<![CDATA[Slovak - German Innovation Day 2017]]> http://ucitt.tuke.sk/wps/portal/ucitt/home/sk/titulna-stranka/aktuality/slovak-german-innovation-day-2017 2017-09-14T11:53:23+01:00 2017-09-14T11:53:23+01:00 Za účelom priblíženia potenciálu kreatívnych slovenských start-upov etablovaným firmám z Nemecka organizuje Slovensko – nemecká obchodná a priemyselná komora (SNOPK) v spolupráci so Slovak Business Agency podujatie Slovensko-nemecký inovačný deň 2017, ktoré sa bude konať 28. 9. 2017 v priestoroch Vodárenského múzea v Bratislave.

Prostredie zakladateľov firiem na Slovensku sa dynamicky vyvíja a pravidelne produkuje moderné podnikateľské nápady. Za najväčšiu výzvu väčšina mladých podnikateľov považuje obstaranie kapitálu a nájdenie správnej kontaktnej osoby v skúsených podnikoch. Presne na to nadväzuje podujatie SNOPK, keď zbližuje globálnych hráčov a „skrytých šampiónov“ so slovenskými start-upmi. Jadrom inovačného dňa preto budú kooperačné rozhovory počas matchmakingu a v stánkoch vystavujúcich firiem. Účastníci navyše môžu hlasovať v rámci ocenenia „Slovak-German Start-up Award“.

Na podujatie sa môžete registrovať na tomto odkaze. SBA sponzoruje limitovaný počet vstupeniek pre startupy, ktoré vďaka tejto podpore môžu získať pre 1 svojho člena vstupenku zdarma.

 

Zdroj: SBA

]]>
UCITT - Aktuality
<![CDATA[Možnosti financovania projektov pre IoT]]> http://ucitt.tuke.sk/wps/portal/ucitt/home/sk/titulna-stranka/aktuality/financovanie-projektov-iot 2017-09-14T11:50:59+01:00 2017-09-14T11:51:00+01:00 IoT-EPI podporuje rozvoj technológií platformy pre internet vecí (Internet of Things – IoT) v spolupráci s vývojárskou a podnikateľskou komunitou. V 11 otvorených výzvach získa viac ako 100 externých tímov IoT technickú podporu a financovanie vo výške 30 000 EUR až 150 000 EUR.

Do decembra 2018 bude iniciatíva IoT-European Platforms investovať viac ako 5,5 milióna EUR.

Všeobecné požiadavky pre výzvy IoT-EPI:

 • žiadateľ sa nachádza sa v Európe alebo v jednej z pridružených krajín
 • žiadateľ je právnická osoba (napríklad univerzita alebo MSP)
 • samostatné subjekty (žiadne konzorciá nie sú povolené)
 • návrhy musia byť predložené v angličtine

Viac informácií o otvorených výzvach nájdete tu.

Zdroj: innonews.blog

]]>
UCITT - Aktuality
<![CDATA[European Week of the Regions and Cities (EWRC)]]> http://ucitt.tuke.sk/wps/portal/ucitt/home/sk/titulna-stranka/aktuality/european-week-of-the-regions-and-cities 2017-09-11T22:57:09+01:00 2017-09-11T23:00:05+01:00 Zúčastníte sa Európskeho týždňa regiónov a miest (angl. European Week of Regions and Cities 15th European Week of the Regions and Cities) (EWRC).

Registrácia je otvorená do: piatku 29. septembra!

Dátum akcie: 9 až 12 októbra 2017

Miesto: Brusel

Využite príležitosť zúčastniť sa tejto zaujímavej udalosti a pripojte sa k nám na seminároch, ktoré organizujeme (11. októbra):

"Spolupráca medzi univerzitami a podnikateľmi v oblasti regionálneho rozvoja" (kód 11B25)

"Univerzity ako zástupcovia zmien v regiónoch a mestách" (kód 11B103)

Viac informácií na webe EWRC

]]>
UCITT - Aktuality
<![CDATA[Konferencia Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 2017]]> http://ucitt.tuke.sk/wps/portal/ucitt/home/sk/titulna-stranka/aktuality/konferencia-transfer-technologii-na-slovensku-a-v-zahranici 2017-09-08T13:45:03+01:00 2017-09-08T13:45:40+01:00 Dátum konania: 10. – 11. októbra 2017. Čas konania: 9.00 – 17.00 hod. Organizátor: CVTI SR

Konferencia Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 2017 je podujatie s medzinárodnou účasťou a v tomto roku sa uskutoční už jeho siedmy ročník.

Zámerom konferencie je poskytnúť informácie o činnosti slovenských centier transferu technológií vytvorených pri vysokých školách a SAV a verejných výskumných inštitúciách a prezentovať odbornej verejnosti skúsenosti s transferom technológií, činnosťou centier transferu technológií a systémami podpory transferu technológií v zahraničí. Snahou je tiež iniciovať diskusiu na tému uplatňovania procesu technologického transferu v podmienkach Slovenska.

Cieľovou skupinou konferencie sú vedeckí a výskumní pracovníci verejných akademických inštitúcií, poslucháči na verejných vysokých školách a pracovníci centier transferu technológií, univerzitných vedeckých parkov a manažmentu vedy.

Odborný seminár je určený výhradne pracovníkom pracovníci centier transferu technológií, univerzitných vedeckých parkov a manažmentu vedy.

Viac informácií nájdete na stránke organizátora. (odkaz: http://nptt.cvtisr.sk/sk/podujatia/transfer-technologii-na-slovensku-a-v-zahranici-2017.html)

]]>
UCITT - Aktuality
<![CDATA[Chargebrella medzi finalistami CESAwards 2017]]> http://ucitt.tuke.sk/wps/portal/ucitt/home/sk/titulna-stranka/aktuality/chargebrella-cesawards-2017 2017-08-12T09:38:21+01:00 2017-08-12T09:38:22+01:00 Chargebrella postúpila do finále národného kola Central European Startup Awards, v ktorom získala nominácie v dvoch kategóriách – Best Social Impact Startup (Startup s najlepším sociálnym dopadom) a Startup of the Year (Startup roka).

Central European Startup Awards (CESAwards) sú sériou podujatí v krajinách strednej a východnej Európy. CESAwards je súčasťou ocenení Global Startup Awards, ktoré každoročne oceňuje najinovatívnejšie nápady v 4 regiónoch a 25 krajinách po celom svete. Slovenské finále sa bude konať 21. septembra v Bratislave. Víťazi postúpia do svetového finále, ktoré sa bude konať 23. novembra.

Okrem poroty sa do hlasovania môže zapojiť aj široká verejnosť prostredníctvom online formulára (pred hlasovaním si v zozname krajín vyberte Slovensko).

]]>
UCITT - Aktuality
<![CDATA[Príručka o financovaní v EÚ]]> http://ucitt.tuke.sk/wps/portal/ucitt/home/sk/titulna-stranka/aktuality/prirucka-eu 2017-08-09T10:58:51+01:00 2017-08-09T10:58:51+01:00 Európska komisia zverejnila aktualizovanú verziu publikácie o svojich finančných programoch pre firmy, neziskové organizácie, mladých ľudí, výskumníkov, poľnohospodárov či verejnoprávne subjekty vo forme grantov, úverov, záruk, investícií, dotácii alebo cien.

Príručku si môžete stiahnuť na tomto odkaze.

Zdroj: InnoNews.Blog

]]>
UCITT - Aktuality
<![CDATA[Industry 4.0 Workshop]]> http://ucitt.tuke.sk/wps/portal/ucitt/home/sk/titulna-stranka/aktuality/industry-4-0-workshop 2017-08-09T10:16:52+01:00 2017-08-09T10:16:52+01:00 V dňoch 20. – 21. septembra 2017 sa bude v Budapešti konať Central European Cooperation for Industry 4.0 Workshop.

Pre odborníkov z oblasti priemyslu, akademickej sféry a aj ďalších záujemcov o inovatívne riešenia a ponikanie v oblasti Industry 4.0 ponúka:

 • Profesionálne fórum pre regionálnych aktérov (VŠ, výskumné inštitúcie, podniky, R&I agentúry, grantové agentúry, investori) aktívnych v oblasti pokročilej výroby, Industry 4.0 a medzinárodnej R&I spolupráce.
 • Prezentácie možností na spoluprácu, jestvujúce siete.
 • Priestor pre prezentáciu projektových zámerov a ideí.
 • Podpora prípravy špecifických regionálnych projektov, tvorby konzorcií, personalizovaný matchmaking .

Účasť na podujatí je bezplatná, je však nutná registrácia na workshop resp. Watify Matchmaking.

Ďalšie informácie o podujatí nájdete v tejto Praktickej príručke.
Informácie o iniciatíve Watify nájdete tu (v slovenskom jazyku).


Pozn. Podujatie sa koná v rámci Maďarského predsedníctva Visegrádskej skupiny V4  v spolupráci  National Research, Development and Innovation Office of Hungary (NRDIO) a European Commission Directorates-General for Regional and Urban Policy (DG REGIO) and Research and Innovation (DG RTD).

]]>
UCITT - Aktuality
<![CDATA[Startup centrum TUKE medzi finalistami CESAwards 2017]]> http://ucitt.tuke.sk/wps/portal/ucitt/home/sk/titulna-stranka/aktuality/cesa-2017 2017-08-07T12:35:09+01:00 2017-08-07T12:35:09+01:00 Startup centrum TUKE postúpilo do finále národného kola Central European Startup Awards, v ktorom získalo nomináciu v kategórii Best Accelerator and Incubator Programme (Najlepší akceleračný a inkubačný program).

Central European Startup Awards (CESAwards) sú sériou podujatí v krajinách strednej a východnej Európy. CESAwards je súčasťou ocenení Global Startup Awards, ktoré každoročne oceňuje najinovatívnejšie nápady v 4 regiónoch a 25 krajinách po celom svete. Slovenské finále sa bude konať 21. septembra v Bratislave. Víťazi postúpia do svetového finále, ktoré sa bude konať 23. novembra.

Okrem poroty sa do hlasovania môže zapojiť aj široká verejnosť prostredníctvom online formulára (pred hlasovaním si v zozname krajín vyberte Slovensko). Budeme radi, ak nás vašim hlasom podporíte!

]]>
UCITT - Aktuality
<![CDATA[Súťaž pre start-upy PowerUp!]]> http://ucitt.tuke.sk/wps/portal/ucitt/home/sk/titulna-stranka/aktuality/sutaz-powerup 2017-08-06T01:27:26+01:00 2017-08-06T01:27:27+01:00 Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) a KIC Inno Energy vyhlásili tretí ročník súťaž PowerUp! Súťaž je určenú pre startupy zo strednej a východnej Európy.

Do súťaže sa môžu zapojiť startupy, ktoré sú zamerané na niektorú z nasledujúcich oblastí:

 • udržateľná energia
 • inteligentná elektrická sieť
 • skladovanie elektriny
 • inteligentné a efektívne budovy a mestá
 • energetická účinnosť
 • čisté uhoľné technológie
 • energia z chemických palív
 • udržateľná jadrová a obnoviteľná konvergencia

Víťazi získajú finančné výhry do 20 000 € a investíciu do výšky 150 000 €.

Prihlásiť sa môžete online do 11. septembra 2017. Viac informácií o podmienkach súťaže a registračný formulár nájdete na powerup.innoenergy.com.

Zdroj: http://nptt.cvtisr.sk

]]>
UCITT - Aktuality
<![CDATA[Letná škola pre ekoinovátorov Green Summer School, Nemecko]]> http://ucitt.tuke.sk/wps/portal/ucitt/home/sk/titulna-stranka/aktuality/green-summer-school 2017-08-06T01:25:59+01:00 2017-08-06T01:26:00+01:00 Green Summer School je určená pre startupistov a podnikateľov, ktorí majú prvé kroky tvorby biznis modelu za sebou a identifikovali konkrétny problém, ktorý majú záujem riešiť. Na základe svojho riešenia by mali ponúknuť produkty a služby, ktoré sú schopné uspieť už priamo na trhu.

Počas Zelenej letnej školy budú účastníci intenzívne pracovať na zhodnocovaní svojho podnikateľského plánu a konzultovať ho s podnikateľmi či expertmi v oblasti zelených inovácií.

V závere Letnej školy predstavia svoje projekty odbornej porote, ktorá vyberie najlepšie tímy, ktoré sa zúčastnia Green and Investment Forum v nemeckom Stuttgarte. Fórum ponúka jedinečnú možnosť a príležitosť nadviazať potrebné kontakty s potenciálmi investormi pre ich „zelený nápad.“

Green Summer School sa bude konať v dňoch 11. až 15. septembra 2017 v Nemecku a účasť na podujatí je bezplatná. Účastnílk si hradí cestovné a ubytovacie náklady.  Pre viac informácií kontaktuje Simona Pede pede@bwcon.de.

Viac informácií o projekte EcoInn Danube nájdete na ich oficiálnej stránke.

Zdroj: nptt.cvtisr.sk

]]>
UCITT - Aktuality
<![CDATA[Playpark Bratislava spúšťa aktivity na podporu startupov]]> http://ucitt.tuke.sk/wps/portal/ucitt/home/sk/titulna-stranka/aktuality/playpark-bratislava 2017-08-06T01:24:29+01:00 2017-08-06T01:24:30+01:00 Máte podnikateľský nápad, ale neviete ako ho ďalej rozvíjať? Rozbiehate startup? State sa súčasťou nového medzinárodného programu Playpark Bratislava, ktorý Slovak Business Agency (SBA) a Magistrát hlavného mesta SR Bratislava plánujú spustiť v coworkingovom priestore Univerzitného technologického inkubátora STU (InQb) už v polovici septembra.

Bližšie informácie o Playparku Bratislava sa dozviete na krátkom info podujatí pri dobrej káve:

Termín: 16. 8. 2017, 10:00 – 12:00 hod.

Miesto: Univerzitný technologický inkubátor STU InQb, Pionierska 15, Bratislava, 2. poschodie, miestnosť Flexi room

Registrácia: pomocou elektronického formulára najneskôr do 15.8.2017 do 12:00 hod.

Program podporí študentov, absolventov vysokých škôl a začínajúcich podnikateľov s inovatívnym nápadom. Získajte všetky potrebné zručnosti pre rozvoj svojho biznisu a možnosť prezentovať svoj nápad pred medzinárodnou porotou!

Čo môžete v programe získať?

 • miesto v coworkingovom priestore InQb na 6 mesiacov
 • účasť na praktických workshopoch podnikateľských zručností v InQb pre začínajúcich aj skúsených podnikateľov
 • networking v rámci medzinárodnej siete Playparkov v 7 krajinách
 • 5-dňový študijný pobyt v partnerskom Playparku v zahraničí
 • mentoring a osobné poradenstvo, a mnohé iné

Viac informácií získate na stránke Slovak Business Agency.

]]>
UCITT - Aktuality
<![CDATA[V letnom dvojčísle PC Revue nájdete článok o TuLiMark]]> http://ucitt.tuke.sk/wps/portal/ucitt/home/sk/titulna-stranka/aktuality/pc-revue-tulimark-1 2017-08-01T10:52:08+01:00 2017-08-01T10:52:08+01:00 V letnom vydaní časopisu PC Revue na júl/august nájdete článok o startupe TuLiMark.

Viac sa o ňom môžete dozvedieť na našej stránke v časti Startupy.

 

„TuLiMark je pomerne novým projektom, ktorý vznikol v roku 2015 počas výskumu možností využitia obnoviteľných zdrojov energie na osvetlenie Slavošovského tunela v tíme odborníkov z Fakulty BERG Technickej univerzity v Košiciach a firmy LED-SOLAR, s.r.o. V októbri 2016 sa tím s  podrobne rozpracovaným nápadom zúčastnil súťaže inovatívnych nápadov Startup centra TUKE a po 6 mesiacoch ich odborná porota na základe výsledkov rýchleho vývoja odporučila na postup do Inkubátora TUKE. V súčasnosti tím finišuje s výrobou prvotného prototypu, na ktorom budú zisťované prvé prekážky a úskalia projekcie, simulácií a výroby prvých prevádzkyschopných modelov.“

Celý článok nájdete v tlačenej verzii PC Revue alebo online na stránke pcrevue.sk.

]]>
UCITT - Aktuality
<![CDATA[Startitup o súťaži Slovak University Startup Cup 2017]]> http://ucitt.tuke.sk/wps/portal/ucitt/home/sk/titulna-stranka/aktuality/startitup-slovak-university-startup-cup-2017 2017-08-01T10:46:48+01:00 2017-08-01T10:46:49+01:00 Na portáli Startitup.sk vyšiel článok o víťazoch súťaže Slovak University Startup Cup 2017.

Cieľom medzinárodnej súťaže, ktorú na Slovensku organizuje JCI Slovensko (Junior Chamber International Slovakia), je oceniť a podporiť mladú generáciu podnikateľov, ktorí majú inovatívne nápady. Tento rok si tímy Chargebrella a Hipstersaurus Rex Apps zo Slovak University Startup Cup 2017 odniesli spolu tri ocenenia vrátane ceny absolútneho víťaza.

Viac nájdete v článku na startitup.sk.

]]>
UCITT - Aktuality
<![CDATA[Portál Veda na dosah - séria článkov o víťazoch 5. kola súťaže]]> http://ucitt.tuke.sk/wps/portal/ucitt/home/sk/titulna-stranka/aktuality/veda-na-dosah-vitazi-5-kola 2017-08-01T10:44:30+01:00 2017-08-01T10:44:31+01:00 Portál Veda na dosah publikoval sériu článkov o víťazoch 5. kola súťaže inovatívnych nápadov „Máš nápad? Prezentuj svoj startup!“.

V poslednom kole súťaže vybrala porota do pred-inkubačného pobytu v Startup centre TUKE spolu 10 projektov (odkazy na jednotlivé články nájdete pod názvami projektov):

Vedecko-popularizačný portál VEDA NA DOSAH ponúka množstvo noviniek, informácií a zábavy zo sveta vedy a techniky. Portál vznikol v rámci národného projektu PopVaT – Popularizácia vedy a techniky na Slovensku, ktorého cieľom je pútavou a zábavnou formou priblížiť vedu a techniku verejnosti.

]]>
UCITT - Aktuality