UCITT - Aktuality 2015-06-02T10:38:46+01:00 Peter Cirbes http://ucitt.tuke.sk/wps/portal/ucitt/home/sk/horizont-2020/aktuality/aktualita IBM Web Content Management <![CDATA[Newsletter SLORD č. 4/2015]]> http://ucitt.tuke.sk/wps/portal/ucitt/home/sk/horizont-2020/aktuality/aktualita/newsletter-slord-c-4-2015 2015-06-08T14:47:17+01:00 2015-06-15T15:18:37+01:00 Na stránkach Styčnej kancelárie SR pre výskum a vývoj v Bruseli vyšlo nové vydanie newslettra SLORD Newsletter č. 4/2015.

Newsletter je v elektronickej podobe dostupný na webovej stránke SLORD - http://slord.sk.

]]>
UCITT - Aktuality
<![CDATA[H2020 - pripravované pracovné programy na roky 2016 - 2017]]> http://ucitt.tuke.sk/wps/portal/ucitt/home/sk/horizont-2020/aktuality/aktualita/h2020-pripravovane-pracovne-programy-na-roky-2016-2017 2015-06-02T10:38:45+01:00 2015-06-02T10:38:46+01:00 Dávame Vám do pozornosti stránku, kde nájdete niektoré pripravované pracovné programy na roky 2016 – 2017 pre jednotlivé oblasti Horizontu 2020.

http://www.eurida-research.com/horizon-2020-news/news-18/index.html

Na stránke sú zatiaľ návrhy pracovných programov a zatiaľ nie sú schválené EK, a teda nie sú záväzné.

]]>
UCITT - Aktuality
<![CDATA[Databáza podporených projektov H2020]]> http://ucitt.tuke.sk/wps/portal/ucitt/home/sk/horizont-2020/aktuality/aktualita/databaza-podporenych-projektov-h2020 2015-04-07T14:09:36+01:00 2015-04-07T14:09:37+01:00 Databáza obsahuje informácie o podporených projektoch, ich názvoch, výške rozpočtu, príspevku EÚ a dobe riešenia projektov.

Databáza tiež obsahuje zoznam projektových partnerov, ich rolu v projekte a príspevok z EK.

Databázu si môžete stiahnuť zo stránok Open data portálu Európskej únie.

]]>
UCITT - Aktuality
<![CDATA[Konzultácie k výsledkom 7RP]]> http://ucitt.tuke.sk/wps/portal/ucitt/home/sk/horizont-2020/aktuality/aktualita/konzultacie-k-vysledkom-7rp 2015-03-06T09:22:09+01:00 2015-03-06T09:30:11+01:00 Európska komisia spustila verejné konzultácie k výsledkom Siedmeho rámcového programu v rámci Európskej komunity pre výskum, technologický vývoj a demonštračné aktivity (2007-2013).

Výsledky konzultácií budú zahrnuté do ex-post hodnotení tohto programu.

Konzultácie budú do 22. mája 2015.

Viac informácií o kunzultáciách nájdete v tomto oznámení a na stránkach venovaných Research & Innovation consultations.

]]>
UCITT - Aktuality
<![CDATA[ETNA Academy]]> http://ucitt.tuke.sk/wps/portal/ucitt/home/sk/horizont-2020/aktuality/aktualita/etna-academy 2014-09-16T10:57:08+01:00 2014-12-02T15:17:55+01:00 Centrum vedecko-technických informácií SR si Vás dovoľuje pozvať na podujatie ETNA Academy, ktoré sa uskutoční dňa 14. novembra v Bratislave, v priestoroch CVTI, organizované projektom ETNA Plus.

Etna plus je projekt 7. rámcového programu EÚ. Cieľom projektu je posilniť cezhraničnú spoluprácu vo vede, výskume a inováciách v oblasti dopravy. ETNA Plus organizuje brokerage eventy, semináre, webináre a iné vzdelávacie aktivity pre širokú verejnosť.

Jednou z takýchto aktivít je aj ETNA Plus Academy.  Je to séria dvoch tréningov, ktorých cieľom je viesť potenciálnych účastníkov pri vytváraní návrhu projektu vo výzvach v  oblasti Horizontu 2020 „Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava“, ale aj v iných výzvach, ktoré sa dotýkajú transportnej problematiky. Prvá ETNA Plus Academy sa bude konať dňa 14. novembra 2014 v Bratislave. Toto školenie sa bude konať v rámci Týždňa vedy, ako jedna zo sprievodných akcií.

Školenie bude zamerané na prípravu návrhov projektov v programe Horizont 2020. Cieľom je poskytnúť koordinátorom a účastníkom z krajín EÚ13 podporu v kľúčových oblastiach týkajúcich sa budovania a predloženia úspešného návrhu projektu. Školenie bude prebiehať pod záštitou skúsených národných kontaktných bodov z oblasti Transportu a odborníkov z projektu ETNA Plus. Účasť na školení je bezplatná a otvorená pre všetkých záujemcov z EÚ13, pričom môžu požiadať o preplatenie nákladov cez ETNA Plus. Podmienkou účasti na školení je aj vypracovanie krátkeho opisu projektu. Počet účastníkov školenia je z kapacitných dôvodov obmedzený. Viac informácií o pravidlách účasti a možnostiach preplatenia nákladov nájdete priamo na stránkach projektu.

]]>
UCITT - Aktuality
<![CDATA[Národný webový portál pre HORIZONT 2020]]> http://ucitt.tuke.sk/wps/portal/ucitt/home/sk/horizont-2020/aktuality/aktualita/narodny-webovy-portal-pre-horizont-2020 2014-09-04T13:05:13+01:00 2014-12-02T15:17:32+01:00 Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) Vám s potešením oznamuje, že náš národný webový portál pre Horizont 2020 je už v prevádzke.

Portál môžete nájsť na web adrese  http://h2020.cvtisr.sk

]]>
UCITT - Aktuality
<![CDATA[Posunuté termíny výziev v rámci Horizont 2020]]> http://ucitt.tuke.sk/wps/portal/ucitt/home/sk/horizont-2020/aktuality/aktualita/posunute-terminy-vyziev-v-ramci-horizont-2020 2014-07-03T17:02:49+01:00 2014-12-02T15:16:28+01:00

Vážené kolegyne,

Vážení kolegovia,

v prílohe Vám posielame prehľad posunutých termínov pre podávanie projektov v rámci výziev Horizontu 2020. Tieto termíny sú posunuté z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov v Európskej komisii (meškajúce platby z členských štátov).

 

S pozdravom

Daniel Straka

Slovak Liaison Office for Research and Development

Rue du Trône 60

1050 Brussels

Belgium

 

Prílohy:
]]>
UCITT - Aktuality