Prehliadač webového obsahu (JSR 286)

Zobraziť ponuku
Načítavanie...
UCITT TUKE

Prehliadač webového obsahu (JSR 286)

Zobraziť ponuku
Načítavanie...

Prehliadač webového obsahu (JSR 286)

Zobraziť ponuku
Načítavanie...

Aktuality

feed icon

Nový formát <Beat IT!> už 8. decembra v Košiciach

Katedra počítačov a informatiky FEI TUKE pozýva 8. decembra od 16.00 na Beat_IT do priestorov Auly Maxima (TUKE). Ide o nový formát akcie zameraný na hľadanie inovatívnych riešení v oblasti IT.

Viac...

V novembrovom vydaní časopisu PC Revue vyšiel článok o CEELABS.

„CEELABS je nielen dynamicky sa rozvíjajúcim startupom, ale v prvom rade príkladom úspešného prepojenia vedecko-výskumných aktivít s praxou. Tím pozostávajúci zo špecialistov a výskumníkov pôsobiacich v Laboratóriu počítačových sietí (CNL) na Technickej univerzite v Košiciach využil správnu chvíľu a zareagoval na prázdne miesto na trhu v oblasti novovznikajúceho trendu Internetu vecí.“

Viac...

Výstupy z konferencie v oblasti výskumu a inovácií

23. novembra 2016 sa v Bruseli uskutočnila konferencia Spreading excellence and crossing the innovation divide. Ide o jedinú prezidentskú konferenciu v oblasti výskumu a inovácií, ktorá sa nekonala na území Slovenska.

Viac...

Pozvánka na informačný seminár v Prešove

Ministerstvo hospodárstva SR a Slovenská inovačná a energetická agentúra pozývajú na bezplatné informačné semináre k výzvam na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu nových a začínajúcich mikro-, malých a stredných podnikov ( OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03) a na podporu existujúcich mikro-, malých a stredných podnikov ( OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04).

Viac...

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie zverejnilo indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre rok 2017.

Viac...

Pozvánka na Central European Conference

14. novembra 2016 v Budapešti, Maďarsko, sa uskutoční konferencia "Components of Success; Challenges for Startups and the Role of Intellectual Property in Business".

Viac...

Granty pre startupy do výšky 70 miliónov eur

Ministerstvo hospodárstva SR plánuje v novembri vyhlásiť dve výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie grantov – jedna výzva je určená pre nové a začínajúce podniky existujúce menej ako 3 roky. Podmienkou je uvedeniu nového alebo inovovaného produktu žiadateľa na trh alebo inovácia produkčného procesu. Ministerstvo spolu prerozdelí 70 miliónov eur.

Viac...

Informačno-poradenské centrá objasnia čerpanie zdrojov EÚ

Slovensko sa v týchto dňoch prepája sieťou informačno-poradenských centier, ktoré budú vysvetľovať, ako efektívne čerpať eurofondy. V šiestich krajských mestách, vrátane Košíc, poskytnú vyškolení odborníci bezplatné poradenstvo, osobné, resp. telefonické a e-mailové konzultácie žiadateľom (vrátane potenciálnych žiadateľov) a prijímateľom pomoci.

Viac...

<<  <   ...  6  7  8  9  10   >  >>

Prehliadač webového obsahu (JSR 286)

Zobraziť ponuku
Načítavanie...

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ