Prehliadač webového obsahu (JSR 286)

Zobraziť ponuku
Načítavanie...
Varovanie

Varovanie

No item to render found for: ‭UCITT/ucitt/udalosti‭

 

Prehliadač webového obsahu (JSR 286)

Zobraziť ponuku
Načítavanie...
Súvisiace položky
Nenašli sa žiadne súvisiace položky

Prehliadač webového obsahu (JSR 286)

Zobraziť ponuku
Načítavanie...
UCITT TUKE

Prehliadač webového obsahu (JSR 286)

Zobraziť ponuku
Načítavanie...

Týždeň makroregionálnych inovácií

Zobraziť ponuku
Načítavanie...

Týždeň makroregionálnych inovácií

Zašlite prihlášku do 20. novembra! Kde? Ispra, Taliansko.

Európska komisia organizuje od 24. do 26. januára 2018 podujatie "Makroregionálny týždeň inovácií” (z angl. Macro-Regional Innovation Week). Týždeň makroregionálnych inovácií ja zameraný na vedomosti a technológie z oblasti podpory politík a spolupráce so Spoločným výskumným centrom (z angl. Joint Research Centre, JRC).

Viac informácií nájdete na stránke JRC.

Prehliadač webového obsahu (JSR 286)

Zobraziť ponuku
Načítavanie...

Prehliadač webového obsahu (JSR 286)

Zobraziť ponuku
Načítavanie...

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ