UCITT - Aktuality 2017-09-14T11:54:47+01:00 Ondrej Kainz https://ucitt.tuke.sk/wps/portal/ucitt/home/sk/titulna-stranka/aktuality IBM Web Content Management <![CDATA[Európa hľadá inovátorku pre rok 2018]]> https://ucitt.tuke.sk/wps/portal/ucitt/home/sk/titulna-stranka/aktuality/inovatorka-pre-rok-2018 2017-09-14T11:54:47+01:00 2017-09-14T11:54:47+01:00 Európska komisia ocení najlepšie podnikateľky, ktoré úspešne zaviedli na trh inováciu s podporou verených alebo súkromných finančných zdrojov. Víťazkám budú udelené 4 ceny od 20 do 100 tisíc eur. Prihlášky je možné podať do 15. 11. 2017.

Dňa 5. septembra 2017 Európska komisia spustila už piatu edíciu Ceny pre ženy inovátorky (EU Prize for Women Innovators), ktoré sa udeľujú inovátorkám a podnikateľkám, ktoré úspešne priniesli svoje inovácie na trh.

Prvá cena je 100 000 EUR. Druhá a tretia cena sú vo výške 50 000 EUR a 30 000 EUR. Osobitne bude udelená aj cena pre mladé ženy – Cena pre rastúcu inovátorku (Rising Innovator Award), ktorá získa podporu vo výške 20.000 EUR.

Viac informácií a prihláška: EU Prize for Women Innovators.

]]>
UCITT - Aktuality
<![CDATA[Slovak - German Innovation Day 2017]]> https://ucitt.tuke.sk/wps/portal/ucitt/home/sk/titulna-stranka/aktuality/slovak-german-innovation-day-2017 2017-09-14T11:53:23+01:00 2017-09-14T11:53:23+01:00 Za účelom priblíženia potenciálu kreatívnych slovenských start-upov etablovaným firmám z Nemecka organizuje Slovensko – nemecká obchodná a priemyselná komora (SNOPK) v spolupráci so Slovak Business Agency podujatie Slovensko-nemecký inovačný deň 2017, ktoré sa bude konať 28. 9. 2017 v priestoroch Vodárenského múzea v Bratislave.

Prostredie zakladateľov firiem na Slovensku sa dynamicky vyvíja a pravidelne produkuje moderné podnikateľské nápady. Za najväčšiu výzvu väčšina mladých podnikateľov považuje obstaranie kapitálu a nájdenie správnej kontaktnej osoby v skúsených podnikoch. Presne na to nadväzuje podujatie SNOPK, keď zbližuje globálnych hráčov a „skrytých šampiónov“ so slovenskými start-upmi. Jadrom inovačného dňa preto budú kooperačné rozhovory počas matchmakingu a v stánkoch vystavujúcich firiem. Účastníci navyše môžu hlasovať v rámci ocenenia „Slovak-German Start-up Award“.

Na podujatie sa môžete registrovať na tomto odkaze. SBA sponzoruje limitovaný počet vstupeniek pre startupy, ktoré vďaka tejto podpore môžu získať pre 1 svojho člena vstupenku zdarma.

 

Zdroj: SBA

]]>
UCITT - Aktuality
<![CDATA[Možnosti financovania projektov pre IoT]]> https://ucitt.tuke.sk/wps/portal/ucitt/home/sk/titulna-stranka/aktuality/financovanie-projektov-iot 2017-09-14T11:50:59+01:00 2017-09-14T11:51:00+01:00 IoT-EPI podporuje rozvoj technológií platformy pre internet vecí (Internet of Things – IoT) v spolupráci s vývojárskou a podnikateľskou komunitou. V 11 otvorených výzvach získa viac ako 100 externých tímov IoT technickú podporu a financovanie vo výške 30 000 EUR až 150 000 EUR.

Do decembra 2018 bude iniciatíva IoT-European Platforms investovať viac ako 5,5 milióna EUR.

Všeobecné požiadavky pre výzvy IoT-EPI:

 • žiadateľ sa nachádza sa v Európe alebo v jednej z pridružených krajín
 • žiadateľ je právnická osoba (napríklad univerzita alebo MSP)
 • samostatné subjekty (žiadne konzorciá nie sú povolené)
 • návrhy musia byť predložené v angličtine

Viac informácií o otvorených výzvach nájdete tu.

Zdroj: innonews.blog

]]>
UCITT - Aktuality
<![CDATA[European Week of the Regions and Cities (EWRC)]]> https://ucitt.tuke.sk/wps/portal/ucitt/home/sk/titulna-stranka/aktuality/european-week-of-the-regions-and-cities 2017-09-11T22:57:09+01:00 2017-09-11T23:00:05+01:00 Zúčastníte sa Európskeho týždňa regiónov a miest (angl. European Week of Regions and Cities 15th European Week of the Regions and Cities) (EWRC).

Registrácia je otvorená do: piatku 29. septembra!

Dátum akcie: 9 až 12 októbra 2017

Miesto: Brusel

Využite príležitosť zúčastniť sa tejto zaujímavej udalosti a pripojte sa k nám na seminároch, ktoré organizujeme (11. októbra):

"Spolupráca medzi univerzitami a podnikateľmi v oblasti regionálneho rozvoja" (kód 11B25)

"Univerzity ako zástupcovia zmien v regiónoch a mestách" (kód 11B103)

Viac informácií na webe EWRC

]]>
UCITT - Aktuality
<![CDATA[Konferencia Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 2017]]> https://ucitt.tuke.sk/wps/portal/ucitt/home/sk/titulna-stranka/aktuality/konferencia-transfer-technologii-na-slovensku-a-v-zahranici 2017-09-08T13:45:03+01:00 2017-09-08T13:45:40+01:00 Dátum konania: 10. – 11. októbra 2017. Čas konania: 9.00 – 17.00 hod. Organizátor: CVTI SR

Konferencia Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 2017 je podujatie s medzinárodnou účasťou a v tomto roku sa uskutoční už jeho siedmy ročník.

Zámerom konferencie je poskytnúť informácie o činnosti slovenských centier transferu technológií vytvorených pri vysokých školách a SAV a verejných výskumných inštitúciách a prezentovať odbornej verejnosti skúsenosti s transferom technológií, činnosťou centier transferu technológií a systémami podpory transferu technológií v zahraničí. Snahou je tiež iniciovať diskusiu na tému uplatňovania procesu technologického transferu v podmienkach Slovenska.

Cieľovou skupinou konferencie sú vedeckí a výskumní pracovníci verejných akademických inštitúcií, poslucháči na verejných vysokých školách a pracovníci centier transferu technológií, univerzitných vedeckých parkov a manažmentu vedy.

Odborný seminár je určený výhradne pracovníkom pracovníci centier transferu technológií, univerzitných vedeckých parkov a manažmentu vedy.

Viac informácií nájdete na stránke organizátora. (odkaz: http://nptt.cvtisr.sk/sk/podujatia/transfer-technologii-na-slovensku-a-v-zahranici-2017.html)

]]>
UCITT - Aktuality
<![CDATA[Chargebrella medzi finalistami CESAwards 2017]]> https://ucitt.tuke.sk/wps/portal/ucitt/home/sk/titulna-stranka/aktuality/chargebrella-cesawards-2017 2017-08-12T09:38:21+01:00 2017-08-12T09:38:22+01:00 Chargebrella postúpila do finále národného kola Central European Startup Awards, v ktorom získala nominácie v dvoch kategóriách – Best Social Impact Startup (Startup s najlepším sociálnym dopadom) a Startup of the Year (Startup roka).

Central European Startup Awards (CESAwards) sú sériou podujatí v krajinách strednej a východnej Európy. CESAwards je súčasťou ocenení Global Startup Awards, ktoré každoročne oceňuje najinovatívnejšie nápady v 4 regiónoch a 25 krajinách po celom svete. Slovenské finále sa bude konať 21. septembra v Bratislave. Víťazi postúpia do svetového finále, ktoré sa bude konať 23. novembra.

Okrem poroty sa do hlasovania môže zapojiť aj široká verejnosť prostredníctvom online formulára (pred hlasovaním si v zozname krajín vyberte Slovensko).

]]>
UCITT - Aktuality
<![CDATA[Príručka o financovaní v EÚ]]> https://ucitt.tuke.sk/wps/portal/ucitt/home/sk/titulna-stranka/aktuality/prirucka-eu 2017-08-09T10:58:51+01:00 2017-08-09T10:58:51+01:00 Európska komisia zverejnila aktualizovanú verziu publikácie o svojich finančných programoch pre firmy, neziskové organizácie, mladých ľudí, výskumníkov, poľnohospodárov či verejnoprávne subjekty vo forme grantov, úverov, záruk, investícií, dotácii alebo cien.

Príručku si môžete stiahnuť na tomto odkaze.

Zdroj: InnoNews.Blog

]]>
UCITT - Aktuality
<![CDATA[Industry 4.0 Workshop]]> https://ucitt.tuke.sk/wps/portal/ucitt/home/sk/titulna-stranka/aktuality/industry-4-0-workshop 2017-08-09T10:16:52+01:00 2017-08-09T10:16:52+01:00 V dňoch 20. – 21. septembra 2017 sa bude v Budapešti konať Central European Cooperation for Industry 4.0 Workshop.

Pre odborníkov z oblasti priemyslu, akademickej sféry a aj ďalších záujemcov o inovatívne riešenia a ponikanie v oblasti Industry 4.0 ponúka:

 • Profesionálne fórum pre regionálnych aktérov (VŠ, výskumné inštitúcie, podniky, R&I agentúry, grantové agentúry, investori) aktívnych v oblasti pokročilej výroby, Industry 4.0 a medzinárodnej R&I spolupráce.
 • Prezentácie možností na spoluprácu, jestvujúce siete.
 • Priestor pre prezentáciu projektových zámerov a ideí.
 • Podpora prípravy špecifických regionálnych projektov, tvorby konzorcií, personalizovaný matchmaking .

Účasť na podujatí je bezplatná, je však nutná registrácia na workshop resp. Watify Matchmaking.

Ďalšie informácie o podujatí nájdete v tejto Praktickej príručke.
Informácie o iniciatíve Watify nájdete tu (v slovenskom jazyku).


Pozn. Podujatie sa koná v rámci Maďarského predsedníctva Visegrádskej skupiny V4  v spolupráci  National Research, Development and Innovation Office of Hungary (NRDIO) a European Commission Directorates-General for Regional and Urban Policy (DG REGIO) and Research and Innovation (DG RTD).

]]>
UCITT - Aktuality
<![CDATA[Startup centrum TUKE medzi finalistami CESAwards 2017]]> https://ucitt.tuke.sk/wps/portal/ucitt/home/sk/titulna-stranka/aktuality/cesa-2017 2017-08-07T12:35:09+01:00 2017-08-07T12:35:09+01:00 Startup centrum TUKE postúpilo do finále národného kola Central European Startup Awards, v ktorom získalo nomináciu v kategórii Best Accelerator and Incubator Programme (Najlepší akceleračný a inkubačný program).

Central European Startup Awards (CESAwards) sú sériou podujatí v krajinách strednej a východnej Európy. CESAwards je súčasťou ocenení Global Startup Awards, ktoré každoročne oceňuje najinovatívnejšie nápady v 4 regiónoch a 25 krajinách po celom svete. Slovenské finále sa bude konať 21. septembra v Bratislave. Víťazi postúpia do svetového finále, ktoré sa bude konať 23. novembra.

Okrem poroty sa do hlasovania môže zapojiť aj široká verejnosť prostredníctvom online formulára (pred hlasovaním si v zozname krajín vyberte Slovensko). Budeme radi, ak nás vašim hlasom podporíte!

]]>
UCITT - Aktuality
<![CDATA[Súťaž pre start-upy PowerUp!]]> https://ucitt.tuke.sk/wps/portal/ucitt/home/sk/titulna-stranka/aktuality/sutaz-powerup 2017-08-06T01:27:26+01:00 2017-08-06T01:27:27+01:00 Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) a KIC Inno Energy vyhlásili tretí ročník súťaž PowerUp! Súťaž je určenú pre startupy zo strednej a východnej Európy.

Do súťaže sa môžu zapojiť startupy, ktoré sú zamerané na niektorú z nasledujúcich oblastí:

 • udržateľná energia
 • inteligentná elektrická sieť
 • skladovanie elektriny
 • inteligentné a efektívne budovy a mestá
 • energetická účinnosť
 • čisté uhoľné technológie
 • energia z chemických palív
 • udržateľná jadrová a obnoviteľná konvergencia

Víťazi získajú finančné výhry do 20 000 € a investíciu do výšky 150 000 €.

Prihlásiť sa môžete online do 11. septembra 2017. Viac informácií o podmienkach súťaže a registračný formulár nájdete na powerup.innoenergy.com.

Zdroj: http://nptt.cvtisr.sk

]]>
UCITT - Aktuality
<![CDATA[Letná škola pre ekoinovátorov Green Summer School, Nemecko]]> https://ucitt.tuke.sk/wps/portal/ucitt/home/sk/titulna-stranka/aktuality/green-summer-school 2017-08-06T01:25:59+01:00 2017-08-06T01:26:00+01:00 Green Summer School je určená pre startupistov a podnikateľov, ktorí majú prvé kroky tvorby biznis modelu za sebou a identifikovali konkrétny problém, ktorý majú záujem riešiť. Na základe svojho riešenia by mali ponúknuť produkty a služby, ktoré sú schopné uspieť už priamo na trhu.

Počas Zelenej letnej školy budú účastníci intenzívne pracovať na zhodnocovaní svojho podnikateľského plánu a konzultovať ho s podnikateľmi či expertmi v oblasti zelených inovácií.

V závere Letnej školy predstavia svoje projekty odbornej porote, ktorá vyberie najlepšie tímy, ktoré sa zúčastnia Green and Investment Forum v nemeckom Stuttgarte. Fórum ponúka jedinečnú možnosť a príležitosť nadviazať potrebné kontakty s potenciálmi investormi pre ich „zelený nápad.“

Green Summer School sa bude konať v dňoch 11. až 15. septembra 2017 v Nemecku a účasť na podujatí je bezplatná. Účastnílk si hradí cestovné a ubytovacie náklady.  Pre viac informácií kontaktuje Simona Pede pede@bwcon.de.

Viac informácií o projekte EcoInn Danube nájdete na ich oficiálnej stránke.

Zdroj: nptt.cvtisr.sk

]]>
UCITT - Aktuality
<![CDATA[Playpark Bratislava spúšťa aktivity na podporu startupov]]> https://ucitt.tuke.sk/wps/portal/ucitt/home/sk/titulna-stranka/aktuality/playpark-bratislava 2017-08-06T01:24:29+01:00 2017-08-06T01:24:30+01:00 Máte podnikateľský nápad, ale neviete ako ho ďalej rozvíjať? Rozbiehate startup? State sa súčasťou nového medzinárodného programu Playpark Bratislava, ktorý Slovak Business Agency (SBA) a Magistrát hlavného mesta SR Bratislava plánujú spustiť v coworkingovom priestore Univerzitného technologického inkubátora STU (InQb) už v polovici septembra.

Bližšie informácie o Playparku Bratislava sa dozviete na krátkom info podujatí pri dobrej káve:

Termín: 16. 8. 2017, 10:00 – 12:00 hod.

Miesto: Univerzitný technologický inkubátor STU InQb, Pionierska 15, Bratislava, 2. poschodie, miestnosť Flexi room

Registrácia: pomocou elektronického formulára najneskôr do 15.8.2017 do 12:00 hod.

Program podporí študentov, absolventov vysokých škôl a začínajúcich podnikateľov s inovatívnym nápadom. Získajte všetky potrebné zručnosti pre rozvoj svojho biznisu a možnosť prezentovať svoj nápad pred medzinárodnou porotou!

Čo môžete v programe získať?

 • miesto v coworkingovom priestore InQb na 6 mesiacov
 • účasť na praktických workshopoch podnikateľských zručností v InQb pre začínajúcich aj skúsených podnikateľov
 • networking v rámci medzinárodnej siete Playparkov v 7 krajinách
 • 5-dňový študijný pobyt v partnerskom Playparku v zahraničí
 • mentoring a osobné poradenstvo, a mnohé iné

Viac informácií získate na stránke Slovak Business Agency.

]]>
UCITT - Aktuality
<![CDATA[V letnom dvojčísle PC Revue nájdete článok o TuLiMark]]> https://ucitt.tuke.sk/wps/portal/ucitt/home/sk/titulna-stranka/aktuality/pc-revue-tulimark-1 2017-08-01T10:52:08+01:00 2017-08-01T10:52:08+01:00 V letnom vydaní časopisu PC Revue na júl/august nájdete článok o startupe TuLiMark.

Viac sa o ňom môžete dozvedieť na našej stránke v časti Startupy.

 

„TuLiMark je pomerne novým projektom, ktorý vznikol v roku 2015 počas výskumu možností využitia obnoviteľných zdrojov energie na osvetlenie Slavošovského tunela v tíme odborníkov z Fakulty BERG Technickej univerzity v Košiciach a firmy LED-SOLAR, s.r.o. V októbri 2016 sa tím s  podrobne rozpracovaným nápadom zúčastnil súťaže inovatívnych nápadov Startup centra TUKE a po 6 mesiacoch ich odborná porota na základe výsledkov rýchleho vývoja odporučila na postup do Inkubátora TUKE. V súčasnosti tím finišuje s výrobou prvotného prototypu, na ktorom budú zisťované prvé prekážky a úskalia projekcie, simulácií a výroby prvých prevádzkyschopných modelov.“

Celý článok nájdete v tlačenej verzii PC Revue alebo online na stránke pcrevue.sk.

]]>
UCITT - Aktuality
<![CDATA[Startitup o súťaži Slovak University Startup Cup 2017]]> https://ucitt.tuke.sk/wps/portal/ucitt/home/sk/titulna-stranka/aktuality/startitup-slovak-university-startup-cup-2017 2017-08-01T10:46:48+01:00 2017-08-01T10:46:49+01:00 Na portáli Startitup.sk vyšiel článok o víťazoch súťaže Slovak University Startup Cup 2017.

Cieľom medzinárodnej súťaže, ktorú na Slovensku organizuje JCI Slovensko (Junior Chamber International Slovakia), je oceniť a podporiť mladú generáciu podnikateľov, ktorí majú inovatívne nápady. Tento rok si tímy Chargebrella a Hipstersaurus Rex Apps zo Slovak University Startup Cup 2017 odniesli spolu tri ocenenia vrátane ceny absolútneho víťaza.

Viac nájdete v článku na startitup.sk.

]]>
UCITT - Aktuality
<![CDATA[Portál Veda na dosah - séria článkov o víťazoch 5. kola súťaže]]> https://ucitt.tuke.sk/wps/portal/ucitt/home/sk/titulna-stranka/aktuality/veda-na-dosah-vitazi-5-kola 2017-08-01T10:44:30+01:00 2017-08-01T10:44:31+01:00 Portál Veda na dosah publikoval sériu článkov o víťazoch 5. kola súťaže inovatívnych nápadov „Máš nápad? Prezentuj svoj startup!“.

V poslednom kole súťaže vybrala porota do pred-inkubačného pobytu v Startup centre TUKE spolu 10 projektov (odkazy na jednotlivé články nájdete pod názvami projektov):

Vedecko-popularizačný portál VEDA NA DOSAH ponúka množstvo noviniek, informácií a zábavy zo sveta vedy a techniky. Portál vznikol v rámci národného projektu PopVaT – Popularizácia vedy a techniky na Slovensku, ktorého cieľom je pútavou a zábavnou formou priblížiť vedu a techniku verejnosti.

]]>
UCITT - Aktuality
<![CDATA[Školenie zamerané na financovanie startupov]]> https://ucitt.tuke.sk/wps/portal/ucitt/home/sk/titulna-stranka/aktuality/financovanie-startupov 2017-07-24T18:32:21+01:00 2017-07-24T18:36:39+01:00 21. júla sa v Startup centre TUKE konalo školenie Úvod do financovania startupov.

Školenie bolo zamerané na oblasť financovania startupov – od základov financií a ohodnocovania (valuácie), cez rôzne formy získavania prostriedkov pre začínajúce a rastúce firmy ako aj základnú orientáciu v oblasti Venture Capital fondov (fondov rizikového kapitálu).

Školenie viedol Juraj Sabol, absolvent programu MBA na Oxfordskej univerzite so zameraním na financie a startupy. Pred štúdiom v Oxforde pracoval v pražskej kancelárii medzinárodnej poradenskej spoločnosti McKinsey and Company, v ktorej bude od jesene znovu pôsobiť. V rámci svojho pracovného voľna ponúkol Startup centru TUKE expertnú pomoc v podobe odborného školenia a následných individuálnych konzultácií.

Záznam z úvodného školenia si môžete pozrieť nižšie.

]]>
UCITT - Aktuality
<![CDATA[Tri ocenenia zo Slovak University Startup Cup 2017 putovali do Košíc]]> https://ucitt.tuke.sk/wps/portal/ucitt/home/sk/titulna-stranka/aktuality/tri-ocenenia-zo-slovak-university-startup-cup-2017-putovali-do-kosic 2017-06-29T16:48:20+01:00 2017-06-29T16:49:02+01:00 Startup tímy Chargebrella a Hipstersaurus Rex Apps si zo Slovak University Startup Cup 2017 odniesli spolu tri ocenenia vrátane ceny absolútneho víťaza.

Cieľom medzinárodnej súťaže, ktorú na Slovensku organizuje JCI Slovensko (Junior Chamber International Slovakia), je oceniť a podporiť mladú generáciu podnikateľov, ktorí majú inovatívne nápady.

Súťaž prebiehala v piatich kategóriách – veda a medicínske technológie, informačné a mobilné technológie a web, priemyselné technológie, technické riešenie a robotika, životné prostredie a zelené technológie a poslednou bola otvorená kategória pre ostatné nápady.

Projekt Chargebrella získal ocenenie v kategórii Priemyselné technológie, technické riešenie a robotika a zároveň sa stal absolútnym víťazom súťaže. Víťaz národného kola zároveň postúpil do septembrového celosvetového finále University Startup World Cup 2017, ktoré sa bude konať v Kodani, kde strávi päť dní v rámci ktorých absolvuje mentoringový program, networking so študentskými startupmi z celého sveta a zároveň bude mať možnosť prezentovať svoj projekt pred európskymi finančnými investormi.

Medzi ocenenými projektami bol tiež startup Hipstersaurus Rex Apps, ktorý sa stal víťazom kategórie Informačné a mobilné technológie a web. Mária Franková, ktorá cenu preberala, sa k účasti v súťaži vyjadrila nasledovne: „Táto súťaž nám dala veľa, podobne ako iné seriózne súťaže, v rámci ktorých sme si počas prípravy museli pripraviť nielen obhajobu zámeru, ale zároveň sa zamyslieť aj nad potenciálnymi otázkami, ktoré môžeme od poroty dostať. Takýmto spôsobom si prechádzame biznis koncept a postupne odhaľujeme slabé miesta, takže potom vieme, kde potrebujeme pomoc.

Okrem dvoch víťazných projektov boli medzi finalistami ďalšie dva tímy z Košíc – HoneyLog a projekt Vystri sa!

Partnermi súťaže boli Startup centrum TUKE a UCITT.

Viac sa dočítate v článku denníka Pravda.

]]>
UCITT - Aktuality
<![CDATA[Víťaz Business Idea 2017 je opäť z Košíc!]]> https://ucitt.tuke.sk/wps/portal/ucitt/home/sk/titulna-stranka/aktuality/vitaz-business-idea-2017-je-opat-z-kosic 2017-06-29T16:47:32+01:00 2017-06-29T16:47:32+01:00 Už štvrtýkrát po sebe sa medzi víťazmi súťaže Nadácie Tatra banky Business Idea umiestnil startup z Košíc - v aktuálnom ročníku získal víťazstvo tím Hipstersaurus Rex Apps.

V rámci 7. ročníka grantového programu vybrala porota z 11 študentských projektov dva výnimočné nápady, ktoré boli ocenené finančným darom. Grantový program Business Idea má za cieľ podporiť najlepšie realizovateľné biznis plány študentov a pomôcť im splniť si tak svoj podnikateľský sen. Nadácia Tatra banky touto cestou podporí študentov pri naštartovaní podnikateľského zámeru, aby po skončení vysokej školy neostávali nezamestnaní a aby nemuseli hľadať akékoľvek zamestnanie pod úroveň získaného stupňa vzdelania. „Na osobné stretnutie prezentovať svoje idey boli pozvané 4 študentské tímy – finalisti. Tí vo svojich prezentáciách predstavili vízie a nápady ako naštartovať svoj biznis plán. Hodnotiaca komisia mala priestor položiť doplňujúce otázky a ponúkla študentom ďalšie nápady na rozvoj ich podnikateľského plánu,“ uviedla Zuzana Böhmerová, manažérka Nadácie Tatra banky a strategického sponzoringu.
Zdroj: http://touchit.sk

 

]]>
UCITT - Aktuality
<![CDATA[Pozvánka na konferenciu WIRE 2017]]> https://ucitt.tuke.sk/wps/portal/ucitt/home/sk/titulna-stranka/aktuality/pozvanka-na-konferenciu-wire-2017 2017-06-22T23:21:00+01:00 2017-06-22T23:22:19+01:00 Cieľom je pochopiť a podporiť dosahovanie spoločenského a ekonomického dopadu výskumu a inovácií v oblasti rozvoja digitalizácie s vyšším celospoločenským dopadom na EÚ regióny a ich ľudí a budovanie kreatívneho, sociálneho a dôveryhodného regiónu.

Dátum konania: 28. - 30.6.2017

Miesto konania: Kasárne/Kulturpark, Kukučínova 2, Košice

Téma konferencie: Socially responsible, creative and trusted regional innovation in digital era

 

Cieľom je pochopiť a podporiť dosahovanie spoločenského a ekonomického dopadu výskumu a inovácií v oblasti rozvoja digitalizácie s vyšším celospoločenským dopadom na EÚ regióny a ich ľudí a budovanie kreatívneho, sociálneho a dôveryhodného regiónu.

Tematicky sa konferencia bude venovať nasledovným oblastiam:

 • Budúcnosť výskumu a inovácií v EÚ, nasledujúci program Framework Programme 9 po roku 2020,
 • Rozvoj spoločensky zodpovedného výskumu a inovácií v oblasti digitalizácie spoločnosti s vyšším dopadom na ľudí (societal impact),
 • Rovnováha medzi sociálnymi a komerčnými dopadmi súčasného a budúceho výskumu a inovácií v oblasti digitalizácie,
 • Vízie pre zodpovednú digitálnu budúcnosť,
 • Ako môže pomôcť kreatívny priemysel rozvoju regiónov s vyšším spoločenským dopadom,
 • Rozširovanie výskumnej a inovačnej excelentnosti v EÚ regiónoch.


Snahou bude aj nájsť riešenie na zaujímavé problémy, ako napr.:

 • Rozvoj inovácii môže prehlbovať príjmové rozdiely a chudobu, keďže digitalizácia skôr napomáha globalizácii hlavne komerčných inovácií, z ktorých samozrejme firmy plánujú profitovať,
 • Ako merať a podporovať reálny dopad výskumu a inovácií na ľudí (nielen na firmy),
 • Globalizácia versus rozvoj lokálnych ekonomík,
 • Podpora rozvoja miest (smart city koncepty) versus vidiek, kde je chudoba najvyššia.


Bližšie informácie nájdete na web stránke podujatia http://wire2017.eu/.

Registrácia na podujatie http://wire2017.eu/registration/

Účasť na podujatí je bezodplatná, ale podlieha registrácii.

]]>
UCITT - Aktuality
<![CDATA[Najväčšia koncentrácia inovátorov – 29. septembra 2017 v Bratislave]]> https://ucitt.tuke.sk/wps/portal/ucitt/home/sk/titulna-stranka/aktuality/najvacsia-koncentracia-inovatorov-29-septembra-2017-v-bratislave 2017-06-22T10:13:33+01:00 2017-06-22T10:13:34+01:00 Bratislava 30. mája 2017: Univerzita Komenského v Bratislave (UK) v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied (SAV), Slovenskou organizáciou pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA), Slovenskou technickou univerzitou, Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Technickou univerzitou v Košiciach a Žilinskou univerzitou prináša na Slovensko jedinečné podujatie – Falling Walls Lab.

Ide o inšpiratívny a interdisciplinárny formát, ktorý poskytuje priestor na prezentáciu inovatívnych myšlienok a výskumných projektov z najrozmanitejších vedných disciplín. Výnimoční výskumníci, vedci, ako aj inovátori z radov podnikateľov a profesionálov budú môcť prezentovať svoje projekty dňa 29. septembra 2017 v Bratislave. Falling Walls Lab Slovakia je zároveň sprievodným podujatím Európskej noci výskumníkov.

Na podujatie Falling Walls Lab, ktoré sa doposiaľ konalo v 50 krajinách sveta, sa môžu prihlásiť študenti, mladí výskumníci a pedagógovia, podnikatelia i profesionáli. Podujatie je priestorom na prezentáciu prevratných výskumných projektov, iniciatív, myšlienok a podnikateľských modelov z rozličných oblastí. Termín na prihlásenie sa na Falling Walls Lab Slovakia je do 10. septembra 2017.

Víťaz každého z podujatí Falling Walls Lab v jednotlivých krajinách získava miestenku na svetové Falling Walls Lab finále, ktoré sa uskutoční dňa 8. novembra 2017 v Berlíne, a lístok na prestížnu konferenciu Falling Walls Conference konanú dňa 9. novembra 2017. Do berlínskeho finále postupuje 100 účastníkov z celého sveta. Každý z nich dostane príležitosť prezentovať svoj výskum, iniciatívu či podnikateľský model v trojminútovom formáte pred špičkovou porotou zloženou z akademikov, vedcov a zástupcov biznisu. Traja víťazi získajú finančnú výhru a predovšetkým príležitosť zopakovať svoje prezentácie ďalší deň na hlavnom pódiu prestížnej Falling Walls Conference. 

Cieľom podujatia Falling Walls Lab je podporiť vedecké a podnikateľské inovácie, iniciovať a rozvíjať výmenu nápadov, inšpirácií a poznatkov medzi výnimočnými výskumníkmi a profesionálmi z rôznych oblastí.

Podujatie Falling Walls Lab Slovakia sa uskutoční dňa 29. septembra 2017 v Moyzesovej sieni Filozofickej fakulty UK v Bratislave. Online prihlasovanie je otvorené do 10. septembra 2017. Falling Walls Lab Slovakia organizuje Univerzita Komenského v Bratislave v spolupráci s významnými slovenskými univerzitami, SAV a SOVVA. Podujatie podporuje nadácia Falling Walls Foundation.

Ďalšie informácie a online prihlášku nájdete na: http://www.falling-walls.com/lab/apply a http://uniba.sk/projekty/fwl.


***

O nadácii Falling Walls Foundation

Nadácia Falling Walls Foundation je neziskovou organizáciou, ktorá sa zameriava na podnecovanie diskusie o výskume a inováciách a propagáciu najnovších vedeckých poznatkov medzi širokým obecenstvom zo všetkých súčastí našej spoločnosti. Členom správnej rady nadácie je napríklad i prezident Nobel Foundation Carl-Henrik Heldin. Falling Walls Foundation každoročne organizuje konferenciu Falling Walls Conference, globálne stretnutie inovátorov z desiatok krajín celého sveta. Každý rok presne 9. novembra prezentuje 20 prestížnych svetových vedcov svoje prevratné výskumné projekty v 15-minútovom formáte. Nadáciu Falling Walls Foundation podporuje nemecké ministerstvo pre vzdelávanie a výskum, Helmholtz Association, Robert Bosch Foundation a veľa ďalších akademických inštitúcií, nadácií a spoločností. Bližšie informácie možno nájsť na stránke: www.falling-walls.com.


O Univerzite Komenského v Bratislave

Univerzita Komenského v Bratislave je najstaršia a najväčšia slovenská univerzita. Od svojho vzniku v roku 1919 zaujíma popredné miesto v slovenskom systéme vysokoškolského vzdelávania a stala sa medzinárodne uznávaným centrom vedy a výskumu. Ako najkomplexnejšie vybudovaná univerzita klasického typu v Slovenskej republike si uchováva postavenie národnej univerzity. Univerzita Komenského v Bratislave organizuje Falling Walls Lab Slovakia v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied, Slovenskou organizáciou pre výskumné a vývojové aktivity, Slovenskou technickou univerzitou, Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Technickou univerzitou v Košiciach a Žilinskou univerzitou. Viac informácií nájdete na stránke: www.uniba.sk/projekty/fwl.

 

Článok prebratý z: UNIBA

]]>
UCITT - Aktuality